Алберт Бенбасат

Алберт Бенбасат e литературен историк, критик, публицист, издател. Професор, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски”. Автор на 13 книги, на множество студии и статии в периодиката.

 

 


Покрай пътя

Накъде съм тръгнал с това магаре?! Аз магаре никога не съм карал, ни наяве, ни насън, а моето и каруца тегли даже. Пътят е селски път, по средата дълбок коловоз, трябва да си нащрек, че ако заоре вътре някое колело, магарето няма да има сили да изкара каруцата. Животното е послушно. Няма нужда да го бия, нито да му подвиквам, опъвам юздите, то бодро си следва посоката. Не знам кой седи до мене, мога само да предполагам. Или е синът ми Виктор като малко момче, или внучката ми Ани. [...]