Войн де Войн

Войн де Войн е роден през 1978 г. Живее и работи в София. Има магистърска степен от Института за напреднали изследвания и пърформативни изкуства DasArts, Амстердам, и диплома от Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam, Goldsmiths College – история на изкуството и театъра, Лондон, Ecole International de Cinema et Realisation (EICAR), Париж. Съосновател е на Института за пърформанс и теория заедно със Снежанка Михайлова. От юли 2016 г. ръководи независимо арт пространство в София, наречено ÆTHER.

Критичното мислене, фантазии за бъдещето

От решаващо значение за мен е способността да се ангажирам – с темата, дейностите или дори фантазиите, пред които се изправям. Да бъда критичен, означава да разработя език, който не е непременно нов или творчески, но може да бъде споделен, разбран и развит. Критичната чувствителност е от огромно значение за представителите на изкуството. Това е полето, което насърчава и въплъщава лудите идеи за развитие на себе си и на обществото. [...]