Български  |  English

Георги Фотев - научната взискателност

Светове в социологията

Сборник в чест на проф. Георги Фотев

Съставители Пепка Бояджиева, Лиляна Деянова, Светла Колева, Кольо Коев


Университетско издателство Св. Климент Охридски

София, 2006
За професор Георги Фотев или за научната взискателност

Ние от живота нищо не можем да поискаме, можем само от себе си да поискаме.

Йордан Радичков

Професор Георги Фотев навърши 65 години. Опитвайки се да формулира най-кратко посланието, което творческият му път внушава на нас, неговите ученици и приятели, ние избрхме думите на големия български писател Йордан Радичков. Професор Фотев е олицетворение на строга (понякога дори сурова) взискателност най-напред към себе си, а след това и към всички останали. Взискателност, която се основава на разбирането, че човек, каквото и да прави, трябва да го съизмерва с най-високи критерии, и която внушава, че колкото и да си постигнал, винаги има още неща за научаване, перспективи за усъвършенстване и мисловни пътища за проследяване.

Личностно-биографичният и творческият път на професор Георги Фотев са белязани от множество житейски трудноси. Неговото спасение и извор на мъжество и надежда винаги са били книгите и светът на науката. Той е сред малцината български учени, които не само пишат много, но и четат много. При това четат както произведенията на класиците на собствената си научна дисциплина, така и тези на големите мислители от сродни научни области и – което е особено важно – публикациите на своите колеги. Това е, струва ни се, първото измерение на неговата научна взискателност – трябва да се познават големите автори, които са станали чст от историята и канона на дадена наука, но трябва да се познават и съчиненията на колегите, независимо дали са млади или вече утвърдени автори. Второто измерение на научната взискателност, което можем да разчетем в творческия път на профсор Фотев, е: човек трябва да изисква най-напред от себе си, преди да изисква от другите. Да изискваш от някого обаче няма нищо общо с това да ограничаваш неговата академична свобода. Безпрекословната защита на правот на личен избор е третото измерение на взискателността, на която ни учи професор Фотев. Той винаги е отстоявал неприкосновеността на творческата свобода. Става въпрос за свободата, която е не просто негаивна – свобода от, но и позитивна свобода за. А това означава свобода, която е неотделима от професионалната отговорност и от необходимостта да се следват най високи униврсални (не локални и не ‛провинциални“) научни критерии и стандарти.

От Съставителите на Светове в социологията


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”