Български  |  English

Без диспути!

Сградата на Хотел «България» и зала «България» е най- яркият пример в архитектурното творчество на тандема от архитекти Белковски – Данчов. Уникалното функционално и пространствено решение, отделни елементи и детайли (потъващите огромни витрини към «Царя», плъзгащият се стъклен покрив на ресторанта, градината, бирхалето) нареждат хотел «България» в съкровищницата на българската следосвобожденска архитектура.

Без да се спирам на уникалните качества на концертната зала «България», има нещо по- ценно от самия сграден комплекс.

Това е паметта на София. Колко ни болеше, че не спасихме писателското кафене! В това отношение «България» е символ, паметта на една епоха, паметта на една столица, която се връща в Европа... Какъв парадокс, ако при повторното ни връщане в Европа, загубим тази цивилизационна, европейска памет.

Искам да обърна внимание върху възможността архитектурната колегия да бъде въвлечена в диспут, в разглеждане на проекта, който се предлага. Той сигурно има своите качества и недостатъци. В момента, в който ние започнем да ги отхвърляме или защитаваме, ние вече сме приели безвъзвратната загуба на този уникален паметник на културата. Той просто трябва да се запази !
още от автора


ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”