Български  |  English

Етосът на съвременна Европа

‛Наследството на Европа“ обединява няколко сравнително кратки текста, написани от Гадамер в периода между средата на 60-те и средата на 80-те години на миналия век. Повечето от тях хвърлят допълнителна светлина върху неговия opus vitae ‛Истина и метод“ (1960), като уточняват и доразвиват основните му положения с оглед на актуалните по онова време (а и днес) дискусии върху спецификата на европейската научна, художествена, морална и политическа култура.

Според Гадамер тази специфика се състои най-вече в съзнанието за ‛заложените в нас граници спрямо същността на другите“, а оттук и в отстояването на идеята, че ‛мислене, което не познава собствените си граници, не струва нищо, а логосът и логиката губят значението си, ако не се основават на някакъв ‛етос““. Тук се съдържа не само една теоретична рамка на изследванията върху наследството на Европа, но и едно морално изискване относно грижата за това наследство. Европа е преди всичко отговорността пред лицето на три безкрайни задачи: да разбираш себе си в срещата си с другостта, да устояваш на изкушението да казваш последната дума и да участваш в колективното усилие по разширяване на пространството на свободата. Три задачи – три ограничения: на претенцията за еднозначна идентичност, на волята за власт и на господството на анонимни сили под формата на научна експертиза, абстрактно политическо представителство или отчужден от личността си (например – обожествен) водач. ‛Същностната характеристика на подобно херменевтично поведение очевидно се състои в това, че другото първоначално се случва като другото. То не е мое притежание, не ми е подвластно подобно на дадено природно явление“. Ето основанието на един, различен от Кантовия, мотив на уважението, който ни задължава да живеем с другия като другия на другия и винаги да допускаме, че може и да не сме прави.

Такъв е етосът на съвременна Европа – нейната сила и нейната слабост.
още от автора


Ханс- Георг Гадамер, ‛Наследството на Европа‛, превод от немски: Теодора Карамелска, КХ, София, 2009, 182 с., 12 лeва
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО 1000 стипендии Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”