Ходене по буквите , брой 5 (2577), 10 февруари 2010" /> Култура :: Културен коктейл :: Ходене по буквите
Български  |  English

Ходене по буквите

 

Янис Рицос. “Писмената на зрящия”. Превод от гръцки Здравка Михайлова. ИК “Стигмати”, С., 2009, цена 6, 90 лева
Изданието на “Стигмати” по повод 100-годишнината на поета е поредно звено от нужното преображение на Янис Рицос в съзнанието на нашата публика: до 1989 г. големият гръцки лирик беше четен преди всичко като знаков ляв гражданин, а днес – и като възраждащ митовете трагичен мислител. Разбира се, и двете представи са превратни – особено за творец с повече от огромно литературно наследство. Здравка Михайлова уместно отбелязва в предговора, че в началото на лирическия му път нито левицата, нито десницата припознават модернистичната поетика на Янис Рицос за свое художествено достояние, а по-късно пролетарските пристрастия му изиграват осакатяваща рецепцията шега. Ядро на подбора на преводачката тук са поемите от “Четвърто измерение”, част от които вече познаваме на български; поеми, благодарение на които “имаш усещането, че острият нож е притъпен/ от кръвта и млечицето на цветята – сложно странно чувство/ на страх и убийство – сляпа, благородна, дъхава и необятна красота, съвършено голо отсъствие”... Янис Рицос споделя именно такива гирлянди на речта с читателя, такива къдрици в едно безсрамно лирическо опиянение... Щастливо ликуване, защото в нахлуващия отвсякъде битиен разгром лирическият аз съумява да опази своето безпощадно достойнство, идващо от гръцките дълбини на времето. Моето лично откритие са стиховете от цикъла “Повторения” – “Гробовете на нашите деди”, “След поражението”...
 
Матей Вишниек. Град с един-единствен жител. Стихотворения. Ричард Трети няма да се играе или сцени от живота на Майерхолд. Пиеса.” Предговор, подбор и превод от румънски и френски Огнян Стамболиев. ИК “Авангард принт”, Русе, 2009, цена 8 лева.
Още един румънец в Париж. Роден през 1956 г. в Буковина, представител на лирическото “Поколение-80”, обявен за “новия Йонеско”, Матей Вишниек не е ново име за българската публика – неотдавна ИК “Факел Експрес” отпечата том с поразителната му драматургия, обходила световните сцени. Пиесата за Майерхолд, публикувана тук, също си я бива, а несъмнено режимът на Чаушеску е оставил следа върху образа на естетстващата тирания над Майерхолд, който споделя пред своя Ричард, че “днес злото е маскирано под приказките за един по-добър свят. Днес злото иска не само да владее напълно тълпата, но и да бъде аплодирано и дори обожавано от нея”...  И преди да сме направили най-актуалните местни политически аналогии, да посегнем към стихотворенията на Вишниек, в които има много насилие, победени и трупове, има ехидни политически алегории, втренчване в демоничните фокусничества на всекидневието, резки загърбвания на илюзиите, които ни предлагат помощта си. Такова изтърбушване на наранения от политическата нищета ум съм срещал у Херберт, но и той дори не е така радикален - и непрощаващ - като Вишниек.
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”