Български  |  English

Националният център за музика и танц

обявява сесия за финансиране на творчески проекти за 1997 година
в размер на 45 милиона лева.


1. Конкурсът е открит за фигуриращи в Единния регистър
на НЦМТ, музикални и танцови субекти.


2. При представяне на проекта са необходими следните
документи: заявка-формуляр, сертификат за регистрация в Единния
регистър на Центъра, подробно описание на проекта и подробна план-сметка.


3. Крайният срок за подаване на проектите е 17 ноември
1997 г.


Регистрацията се извършва в стая 3061 етаж III, Министерство
на културата.


Информация на тел. 80 06 47 или 86 111, вътр 283. 
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”