Български  |  English

Надежда Андреева (1924 – 2012)

 

Почина проф. дфн Надежда Андреева, доайен на българската германистика и обичан преподавател по история на западноевропейската литература в НАТФИЗ (1951–2004) и в СУ „Св. Климент Охридски” (1992–2008).
Проф. Андреева ни завеща забележителни книги, между които „Поезията на немския експресионизъм” (1983), „Асен Разцветников и немската поезия” (1992), фундаменталната монография „Немската литература в България през Възраждането” (2001), Покръстването на българите в немски пиеси от XVIII—XIX в.” (2004)… Всички те дълбоко белязаха развитието на нашата германистика.
Надежда Андреева ни остави и много преводи от немски език. В нейна интерпретация Ангелус Силезиус, сякаш за нея самата, казва: „Мъдрецът в часа на смъртта не жадува да влезе в небето,/ той е вече там, преди да секне сърцето.”
Поклон пред светлата й памет!
К


1 - 21.01.2012 03:09

само толкова?
От: Мариана Христова
Само толкова ли за тази невероятна жена, уникален ерудит и преподавател? Тя беше от друг свят, друга епоха, който всеки понеделник преди десетина години влизаше през окъртената врата на една малка натфизчийска аудитория, за да сподели любовта си към литературата с шепа киноведи, без да се възмущава от невежеството ни, нито пък смущава, че ни делят три поколения. Говореше с нас като с равни и беше способна в едно изречение да спомене пътуване с карета от детството си и последното вълнуващо сърфиране в мрежата. Чак по-късно си дадохме сметка каква привилегия е било това и че такива преподаватели са веднъж на милион. Ако повече учители бяха като нея - да заразяват, вместо да наставляват и наливат от едното към другото ухо, "днешната младеж" можеше и да е една идея по-грамотна. Светла й памет!
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”