Български  |  English

Фондация Българска наука и култура

е създадена през 1995 г. чрез дарения на частни лица и частни
търговски дружества. Със създаването на фондацията нейните основатели
очертават като основен акцент в програмата й осъществяването и
подкрепата на начинания, които биха подпомогнали развитието на
стойностни проекти в областта на науката и културата. Ето защо
предметът на дейност на фондацията е широк, като по-категоричните
акценти са в няколко области.


В историческите, историко-литературните и историко-архивните
й дейности на първо място трябва да се посочи започнатата вече
мащабна работа по издаването на писменото наследство на Симеон
Радев. Първа стъпка в тази посока е издадената от фондацията през
март 1996 г. негова книга "Погледи върху литературата и изкуството
и лични спомени".


Друга програма на фондацията предвижда издаването
на спомени от и за видни български политически и обществени личности
от периода 1878 - 1944 година. Започната е работа по събирането
на материал за биография на Стоян Бочев - виден български икономист,
предприемач и общественик.


Фондацията подпомага издания, разкриващи периода
на новата българска история. С нейна помощ бе преиздаден тритомният
труд на Димитър Страшимиров "История на Априлското въстание".
Съвместно с музея на Иван Вазов бе организирано тържествено честване
на 70-годишнината от създаването на къщата-музей "Иван Вазов"
и бе издаден специален вестник по този повод.


Друг голям проект, подкрепен от фондацията, е създаването
и издаването на многотомната енциклопедия на българските държавни
институции, излизането на която е планирано за втората половина
на 1997 година.


В бъдеще фондацията ще разшири темите, по които ще
развива дейност, запазвайки интерес към вече посочения исторически
период.


Фондацията оказва съдействие на българско изобразително
изкуство и работи по съвместни проекти с Фондация "Българско
изкуство" по издирването, откупуването и съхранението на
картини от видни български художници и скулптори като Златю Бояджиев,
Константин Щъркелов, Владимир Рилски, Светлин Русев и пр. През
ноември 1996 г. Фондация "Българско изкуство" с помощта
на Фондация "Българска наука и култура" ще издаде за
пръв път в България албум на Златю Бояджиев под общата редакция
на проф. Димитър Аврамов.


В областта на естествените науки фондацията също
развива инициативи, главно в областта на физиката. Част от програмата
й е свързана с подпомагането на научно-популяризаторската дейност
и в частност чрез издаването на астрономически бюлетин "Андромеда"
- на Българската астрономическа асоциация.


По-съществена част от работата в областта на физиката
е началото на изцяло финансирана от фондацията научноизследователска
програма по темата "Класическа електромагнитна нулева радиация
и физически следствия от нея" съвместно с научен екип от
Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Българската
академия на науките.


още от автора


 
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”