Български  |  English

Фотоинтерпретации

Арт-център "Моно" е амбициозна идея, чието
начало е изложбата в залата на клуб "Начала" в ритуалния
дом на ул. "Христо Белчев" 8. Идеята, спонтанно родена
от близостта и различието на творческите натюрели и отношение
към фотографията на Вихър Пчеларов, Дороти Пенчева, Митко Касабов,
Адриана Банчева, Илия Зайков, възниква от необходимостта за комуникация,
за себеизразяване и движение. Главен импулс е търсенето на нетрадиционната
и на подчертано индивидуална гледна точка. Стремежът е да се намери
баланс между професионалния фотографски поглед и чисто артистичните
търсения на автори, работещи в различни области на изкуството
- художници, артисти и т.н. Проектът Арт-център "Моно"
има мобилна концепция и все още не разполага с постоянна експозиционна
площ. Отвореният принцип на организация и обмен на идеи предполага
широк периметър на изява и импровизация, свобода в идейно и технологично
отношение.


Желанието на авторите е дейността им да се "фокусира"
и асоциира с експерименталната фотография, според вижданията на
индивидуалните им професионални артикулации.


Търсенето на своеобразна концептуална натовареност
в показаните творби обосновава още намерението за еманципиране
на фотографията спрямо собствената й история и методи, като изкуство
на ХХ век, спрямо "нарцистичните й приложения" или средствата
й за "обезличаване на нашата връзка със света".


Играта с конкретния портретен образ бележи търсенията
на Митко Касабов в портретната галерия от джаз и рок музиканти,
гостували у нас в последните години (Джон Маклафлин, Крис де Бърг,
"Супермакс" и др.). Портретният жанр носи следата на
документална закачка. А в серията "Стените така" - "Стените
иначе" на Дороти Пенчева са уловени аспекти на новата градска
култура - графити и "Джаз отклонения". Допълнителното
колориране върху снимката се налага с атмосферата на хепънинг.


Директното ставане - като събитие в историята и като
концептуален персонаж, се интерпретира от Вихър Пчеларов в двата
му черно-бели цикъла "Революция" и "Еволюция".
Авторът не търси контрапунктуалност, а по-скоро "разказва"
два привидно различни и условни процеса на ставането.


Метафоричен опит за фиксиране на движението правят
в съавторство Илия Зайков и Адриана Банчева в серията "Клоуни".
Колорирано върху цветна хартия, под фотографската плака изображението
създава впечатление за тъжна нереалност.


Самата Адриана Банчева отправя търсенията си по посока
на "имагинерния" образ в цвят. В "Хелий",
"Страто", "Диези", "Прото", "Етеро"
смисловият заряд се крие не в космичните внушения, колкото в илюзията
за постижима абстрактност. Това е опит да се откъсне фотографският
образ от иманентното му състояние на съ-вещественост с предмета,
който изобразява или "изразява".


В технико-технологично отношение изложбата не носи
претенции за новаторство; използвайки традиционния инструментариум,
авторите се отказват от тиражираност или промяна на оригиналните
копия в нюанси или формат. Дейността им в рамките на Арт-център
"Моно" обаче е заявка за бъдещи пълноценни творчески
реализации, имащи за цел да създава друг тип фотографска култура.още от автора


 
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”