Български  |  English

Венета Иванова (1929 – 2016)

 
Сбогувахме се с един от авторитетите в българското изкуствознание. Венета Иванова беше учен и академичен преподавател със значим принос за развитието му в България. Тя е автор на много книги, монографии, статии и други публикации в областта на изобразителното изкуство у нас и в чужбина. Нейните изследвания, посветени на българската скулптура, на възрожденската и съвременна българска дърворезба са сред образцовите постижения на българската наука. Като преподавател, а по-късно и като ръководител на катедра „Изкуствознание“ в НХА, тя въведе високи академични стандарти в преподаването и изследването на изкуството, които укрепиха научния авторитет на катедрата.
Венета Иванова завършва специалност „История на изкуството“ в Московския държавен университет през 1952 г. След дипломирането си е назначена за хоноруван преподавател в същия университет, а през 1954 г. – в Художествената академия в София, където по-късно става доцент, а през 1982 г. – професор. През 2009 г. тя бе удостоена и с почетното звание Доктор хонорис кауза на НХА. Носител е на орден „Кирил и Методий“ I и III степен.
Поклон пред паметта й.
К


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”