Български  |  English

Германия:
Управленска програма на ХДС/ХСС

 
Подготвяйки се за предстоящите парламентарни избори в Германия, които са насрочени за 24 септември, лидерите на сестринските партии - Християндемократическият съюз (ХДС) и баварският Християнсоциален съюз (ХСС) - Ангела Меркел и Хорст Зеехофер, представиха (на 3 юли в Берлин) общата си управленска програма (2017 – 2021). Нейното мото е „За една Германия, в която живеем добре и щастливо”. Тук публикуваме само някои по-любопитни моменти от общо близо 80-те страници:
 
Пълна заетост
- В момента безработицата в Германия е най-ниската от 25 години насам. По време на нашето управление броят на заетите се увеличи с 5 млн. и в момента те са 44 милиона души. Но ние не сме доволни от този успех. Искаме най-късно до 2025 г. пълна заетост в цяла Германия.
 
Засилване на самостоятелността на малките и средни предприятия
- До 2019 г. ще разработим „Мастерплан „самостоятелност”. Препятствията по пътя на самонаетите лица трябва да бъдат премахнати. Трябва да им се гарантира подкрепа и цялостно консултиране, а ненужната бюрокрация да бъде прескочена.
- Чрез данъчни стимули искаме да улесним достъпа на стартиращите компании до първоначален капитал.
 
Селското стопанство има бъдеще
- Общата селскостопанска политика на ЕС е сериозен приоритет за нас. Ние държим и след 2020 г. директните плащания за селските производители да се запазят. Ние ще насърчаваме активните фермери, малките и средните предприятия. Ние искаме фермерите да имат повече време за работата си на полето, затова ще намалим бюрокрацията, а за малките фирми ще има повече изключения и по-малко препокриващ се контрол.
- Ще поставим началото на финансиране на земеделските производители от специален иновационен фонд.
 
Повече свобода, по-малко бюрокрация
- По време на този мандат намалихме годишната административна тежест върху гражданите с 8.5 милиона часа. Ще продължим в същия дух.
- Успехът на едно правителство не се измерва с броя на приетите закони. Ето защо ние ще се стремим през следващия мандат да намалим проектозаконите най-малко с 10 процента.
 
Насърчаване на изследвания и нови технологии
- До 2025 г. ще увеличим разходите за научни изследвания на 3.5% от БВП.
- Ние ще стимулираме научните изследвания с данъчни инструменти в размер на 2 милиарда евро.
- Все по-голямо значение ще се отделя на изследванията в сферата на изкуствения интелект. Все повече ще са проучванията в сферата на големите бази данни, квантовите технологии и роботиката. Тези сектори ще бъдат на фокус в бъдещото ни управление. Освен тях, ще обърнем внимание и на биотехнологиите, за които ще изработим специален „Дневен ред - биотехнологии”.
- Ние искаме Германия да е сред трите най-напреднали страни в света в областта на изследванията на борбата с рака, деменцията и инфекциозните заболявания. Освен това, предвиждаме разширяване на медицинските проучвания в сферата на детските и юношеските заболявания.
 
Собствено жилище – възможност за семействата
- За да подкрепим мечтата на младите семейства за собствен дом, ще въведем годишна надбавка в размер на 1200 евро на дете, която ще се нарича детски бонус за строителство. Тези средства ще се отпускат в продължение на десет години.
 
Намалени данъци за всички
- За разлика от другите партии, ние казваме - не искаме данъчни увеличения. Възможно най-бързо, от 2020 г., ще премахнем солидарното доплащане на данъка върху доходите. При следващия си мандат ще започнем с намаляване данъчната тежест в размер на около 4 милиарда евро.
- Благоприятната икономическа ситуация прави възможно да намалим данъка върху доходите с повече от 15 милиарда евро. Това облекчение е предназначено на първо време за средната класа, за семействата с деца, работниците и представителите на свободните професии.
- Ще увеличим детските надбавки с 25 евро на дете, което годишно са 300 евро допълнително.
 
Култура и медии
- Винаги ще помним последствията от насилствената власт и диктатурата. Това важи с особена сила за националсоциализма. Ние ще продължим работата по паметта за престъпленията му. Но не само от уважение към жертвите и техните семейства, а защото тези спомени са част от историческата памет на страната ни. Това се отнася и до несправедливостите, извършени от режима в бившата ГДР.
- Всички поколения трябва да са в състояние да могат да боравят със съвременните и масово използвани медии. Децата трябва да преминат през интердисциплинарно обучение в училище по медийна грамотност и по-специално да се запознаят с така наречените „социални медии”.
- Искаме да подкрепим по-категорично излъчването на предаванията по „Дойче Веле” и да се погрижим за финансирането на изпълнението на нейните ангажименти.
- В по-голяма степен ще подкрепим кинопроизводството, защото филмите са ценни за нас и като икономически продукт, и като културен актив. Това важи и за компютърните игри. Ние подкрепяме е-спорта и ще му осигурим подходящи условия за развитие.
- Германия е страната с най-много театри, опери, оркестри, музеи, литературни къщи и фестивали на глава на населението.
- Никъде не се пишат и четат толкова много книги като при нас. За да си запазим това богатство, ще работим, за да осигурим по-добри условия на труд и живот за хората, създаващи изкуство. Те трябва да могат да живеят от творчеството си дори в ерата на дигиталните технологии.
 
Най-модерната инфраструктура за база данни
- Ще създадем „гигабайтово общество”. Германия трябва да бъде страната, в която интернет данните в сферата на транспорта, медицината, комуникациите трябва да са достъпни за всички, навсякъде и по всяко време.
- За целта до 2025 г. ще изградим най-модерна оптична кабелна мрежа.
- Германия и Европа трябва да се превърнат във водещ пазар за новия 5G-мобилен телефон. Това ново поколение мобилни комуникации ще позволи предаването на данни в реално време. 5G ще е ключова технология при трансформациите в цифровата епоха.
- До 2020 г. ще подготвим условията за нейното изграждане, а до 2025 г. ще приключим създаването й. Ние искаме да сме първите при разпределянето на мобилните радиочестоти за 5G. Приходите от това ще инвестираме в изграждането на оптични мрежи.
 
Европейски проект за мир
- Европа трябва да сключи споразумение, подобно на това между ЕС и Турция, и с други страни в региона, както и в Северна Африка.
- Европа носи обща отговорност за бежанците. Ще настояваме възможно най-бързо да се съставят регистри на влизащите и излизащите в Европа, така че да знаем кои граждани на трети страни остават в Германия.
 
Германия и Франция като мотор на Европа
- Германско-френското приятелство, установено от президента Дьо Гол и канцлера Аденауер, е крайъгълен камък на ЕС. Много важни инициативи са подети от нашите две страни. Франция и Германия винаги са били достатъчно силни, за да намерят общо решение за големи проекти. Така трябва да бъде и в бъдеще. В тази трудна външнополитическа обстановка ние се ангажираме да постигнем успехи благодарение на германско-френското приятелство. Нашето единство може да даде нов тласък на цяла Европа.
- Ние ще се стремим да хармонизираме корпоративното облагане между нашите страни.
- Германия и Франция заедно ще се борим да заемем водещи позиции в развитието на технологиите, свързани с така наречения „изкуствен интелект”. След Airbus и Ariane, подобно сътрудничество би сложило основите на трети голям европейски проект.
- Паралелно с германско-френските приятелски отношения и сътрудничество, ние ще развиваме интензивни връзки с нашата съседка Полша. Искаме да продължим германско-френско-полското сътрудничество в рамките на Ваймарския триъгълник.
 
Сигурност отвътре и отвън
- Ние ще увеличим повторно броя на полицейските служители с около 15 000 души.
- Ние увеличихме броя на онези, които нямат право на статут на бежанци в Германия. Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Черна гора и Сърбия бяха обявени за „сигурни държави на произход”. Същото следва да се прилага и спрямо пристигащите от Алжир, Мароко и Тунис.
 
Ролята на Германия в света
- Като страна в Централна Европа със силна политическа позиция и икономически връзки по целия свят, Германия се вълнува от темите за сигурността не само поради собствен интерес, но в името на мирния, стабилен и справедлив световен ред. И нашите действия се диктуват именно от идеята да създадем, укрепим и защитим този ред.
- Искаме Бон да се превърне в германския център на Организацията на обединените нации, в седалище на международни неправителствени организации и в място за провеждане на световни конгреси и конференции.
- САЩ са и остават нашите най-важни неевропейски партньори.
- Ние се ангажираме да носим специална отговорност за Израел.
 
Германската армия като гарант за сигурността ни
- До 2024 г. броят на военнослужещите ще се увеличи с 18 000 души.
- Армията допринася за киберсигурността на страната с ново киберкомандване с отделно ръководно тяло. Ще инвестираме в неговите бъдещи висококвалифицирани служители. Ще продължим с изграждането на военна академия в Мюнхен, която ще бъде централен изследователски център по киберсигурност.
- От основно значение за армията е темата за „обрата във финансирането”. Както се договорихме на срещата на върха на НАТО през 2014 г. в Уелс, до 2024 г. нашите разходи за отбрана постепенно ще се увеличат до 2% от БВП.
 
План Маршал за Африка
- От 2005 г. Германия увеличава разходите си за сътрудничество за развитие от 3.9 млрд. на 8.5 млрд. през тази година. Значителна част от тези средства се използва, за да се помогне на хората да останат по родните си места.
- Специалните ни усилия ще са насочени към Африка. С някои от африканските държави работим в рамките на миграционни партньорства.
- От ХДС и ХСС предлагаме план „Маршал” за Африка. Той ще има за цел да превърне ползващите се от помощта в самостоятелни и отговорни предприемачи. Заедно с Африканския съюз бихме искали да постигнем следния резултат – сред средната класа да се наложи нова култура на самостоятелност.
 
За спойката на държавата ни
- Към Германия принадлежат стари и нови германци, хора със и без немски паспорт, със и без имигрантски произход. По-голямата част от тези групи са представители на етнически и социални малцинства. Ние не изключваме никого и молим всички да участват в изграждането на доброто бъдеще на Германия.
- От взаимен интерес е интеграцията да се осъществи и да бъде успешна. Така ще се попречи на появата на паралелни и мулти-култи общности.
- Немският език е много важна част от нашата идентичност и доминираща култура. Ние искаме да го налагаме още по-енергично и в бъдеще на всички нива - и като официален език в институциите, и като език на нашата култура, и като разговорен език в семейството, в училище и в ежедневието. През изминалите години постигнахме голям напредък с езиковото обучение по немски език в ранна детска възраст.
- Ние имаме за цел хората, които искат да живеят по-продължително в Германия, да учат немски, за да увеличат шансовете си на пазара на труда и в социалните взаимоотношения. И тъй като сме страна със силни международни контакти, бихме искали да подкрепим по-сериозно изучаването и на чужди езици.
- Нашите диалекти, традиции и обичаи, които са толкова различни в зависимост от регионите на страната, придават на Германия особен чар. За да продължи тяхното разпространение, ние ще им предоставим държавна подкрепа - идейна и материална.
- Регионалната и местна идентичност са силно зависими от публичността. Ето защо ние ще подкрепяме влиятелна и активна регионална медийна среда.
- Доброволчеството и готовността да помагаш на другите или на общността си са често срещани явления в Германия. Вероятно това е най-ценната и важна особеност в нашата култура. Искаме да я предадем и на онези, които не са израснали в нея. Ето защо всеки млад човек, който би искал, има възможност да се занимава с някаква доброволческа дейност.
- Ние бихме искали да изградим култура на уважение и внимание към доброволците.
 
За успешна интеграция
- Двойното гражданство трябва да бъде изключение. То не трябва да се предава от поколение на поколение. За да постигнем тази цел, бихме искали да въведем специални наборни групи за децата, родени в Германия, чиито родители не са граждани на ЕС, но които са получили германско гражданство с акта на раждане. Във връзка с това ще се опитаме в най-скоро време да сключим договори с основните заинтересовани държави.

 

още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”