Български  |  English

БАН развя черни знамена

 

На 30 ноември, денят, в който парламентът прие държавния бюджет за 2018 г., на няколко метра от Народното събрание от прозорците на централната административна сграда на БАН бяха спуснати черни знамена.
Пред входа й още в 8.30 часа сутринта се събраха учени, работещи в националната академия на науките. А няколко дни преди това, на страницата на БАН Общото събрание излезе със следното обръщение:
Ние, учените от Българската академия на науките, оценяваме бюджетната субсидия на БАН за 2018 г., приета на първо четене от Народното събрание на Република България, като ликвидационна. Българската академия на науките е основната и най-ефективната научна институция в страната. Нейното унищожаване ще има силно негативни последици върху развитието на България и няма да бъде простено от потомците ни.
С настоящото обръщение обявяваме началото на протестни действия, с които настояваме за спазване на европейските норми и на поетите национални ангажименти в областта на науката.
Призоваваме българската и европейската общественост за подкрепа!
Като първа стъпка, на всички сгради на БАН ще бъдат спуснати черни знамена.
А в студената сутрин на 30 ноември учени, нервно пристъпвайки от крак на крак на жълтите павета, споделяха: „БАН иска да е активна. Нашите научни открития имат приложен характер. Ние работим по европейски проекти, разработките ни са на световно ниво, но бихме искали да си сътрудничим активно и с българските министерства. Тогава отстрани няма да ни възприемат като „синодални старци” и няма да се чувстваме поставени в нездрава конкуренция с българските ни колеги - учени, работещи в изследователски институти в чужбина”.
И за да дам малко повече конкретика - тази година Институтът по Механика на БАН е предложил на МОСВ да участва в решаването на проблеми, свързани с управлението на водните ресурси в страната, като някои от предложенията са посветени на проблеми като „Хидроложко моделиране, обработка на хидроложка и метеороложка информация и оценка на възможностите за ретензия и преливане на язовирни стени”, „Управление на азотното замърсяване в нитратно уязвимите зони на страната чрез математическо моделиране” с цел изпълнение на ангажименти по Протокола от Киото, Директива 91/676/ЕИО (така наречената „Директива за нитратите”) и други дългосрочни програми. Но отговор от Министерство на околната среда и водите до този момент няма.
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”