Български  |  English

Култура на раздялата

 

В началото на септември 2017 г. фондация „Комунитас“ направи детайлен преглед на всичките си програми, развивани над десет години без съществени промени. За много от програмите бе решено да бъдат постепенно прекратени или сериозно намалени като финансиране – било поради изпълнение на целите, било поради промяна в дейността на фондацията или поради други вътрешно фондационни причини.
Издаването на „Култура“ в сегашния му формат бе решено да бъде прекратено от лятото на 2018 г. Но изданието са̀мо ще смени периодичността и форма̀та си. Ще започне да излиза във вида на месечно списание, покриващо целия културен спектър, като ще си остане територия на свободни мнения, както и досега. Главен редактор ще бъде Тони Николов. Връзката между месечната „Култура“ и Портал Култура с неговите всекидневни публикации ще гарантира актуалността на съдържанията в новата информационна среда.
Настоящият кръг от автори и екипът на „Култура“ са добре дошли за една или друга форма на сътрудничество, стига да приемат новата концепция на изданието.
Първият брой на новата „Култура“ ще е в ръцете на читателите в началото на септември.
Съзнаваме отговорността си за подобно решение спрямо читателската аудитория на „Култура“. Тази отговорност бе причина досега „Комунитас“ да вложи над 2,5 млн. лева през годините за издръжката на едно изключително важно издание, каквото е „Култура“. Благодарни сме на главния редактор Копринка Червенкова и на екипа й за съвместната работа през последните 11 години.
Промяната е винаги чувствителен въпрос, особено когато се извършват промени в редакторския екип. Смяната на поколенията читатели изисква обаче и промяна във форма̀та.
Смятаме, че в случая фондация „Комунитас“ постъпва повече от коректно.
Предизвестихме 12 месеца по-рано настоящия екип за решението си.
В оставащия период издателят, както е било и през изминалите над 10 години, предоставя пълна свобода на настоящия главен редактор и на екипа му в тяхната работа по отразяването на всички теми, обичайни за „Култура“.
Няма съмнение колко важен за българските културни дебати и среда ще бъде и „отговорът“ на досегашния екип на начина на действие на „Комунитас“. Реакциите биха могли да бъдат вдъхновяващи или огорчаващи – според гледната точка.
още от автора


4 - 18.01.2018 11:26

Признателност и тъга
От: Елица Дюлгерова
Благодаря, вестник "Култура", за всички тези години, през които ти беше моята ежеседмична връзка с културния живот в България, с дебатите и мненията по политически, художестветни, литературни, театрални, музикални, кино- и медийни теми !

С тъга приемам решението за спиране на този седмичен ритъм и на вестникарскато форма. И с неразбиране, от страна на Комунитас: от моята гледна точка, на 45-годишен човек, не става въпрос за 11 години, а за много повече, "Култура" е едно от много редките - ако не и единственото - издание в България, което успя за осигури приемственост между епохата преди и след 1989, без да изтрие историята.

Много ми е тъжно, че тази история се прекъсва. Хубаво е да има ново списание, но защо едното за сметка на другото ? Смяната на формата прекъсва тази приемственост. Временият ритъм на вестника е различен от този на списанието, по-свързан с ежедневието, с дебатите и събитията, които е важно да бъдат отразени бързо. В днешно време, имайки предвид липсата на сериозни вестници в България, това решение ми се струва прибързано.

От сърце благодаря на екипа на "Култура" и на всички автори !

Елица Дюлгерова, Париж
3 - 15.01.2018 12:06

При раздяла с културата парите следва да бъдат по-скромни
От: Нина Иванова
"Менячите на пари" са необходими, но мястото им не е в Храма и не са те Учителите. Предупреждението към редакцията "да се държи прилично" е безочливо.
2 - 14.01.2018 16:11

Работещи ЛИНКОВЕ към изграденото!
От: Глас от залата
Към КОМУНИТАС дължа признателност за многогодишното осигуряване на трибуна за надпартийна журналистика, компетентна не само по Изкуства и Изкуственост, но и по цялата ни Цивилизация, доколкото ... Озадачен съм, че съм Глас (в Пустиня) единичен, че няма многогласна хорова възхвала. А че има перфидни византийски (мутРококо) интриги е права Искра, без съмнение.

Не познавам г-на на каква възраст е, какви татуировки перчи и дали препасва панталон чак на кръста, ала звученето на протоколно задължителните клишета към Журналистите е сякаш ... отвисочко, като "изпяхте си песента, water under the bridge". Дори и така да е, той има право на мнение както всеки бюрократ, чиновник, Сановник и Вожд (в каквито времена живеем нека не споменавам имена, но на най-висока държавна позиция Мутра завзема Власт и попържа поголовно, щото му бил по-Голям!) Плашещото обаче е което г-нът ПРОПУСКА да увери българите (както вече настоявахме!) - та:

Администрацията на КОМУНИТАС да осигури не само цялостното запазване он-лайн на многогодишните изрядно индексирани Архиви, вкл. коментари, вкл. индекс Автори на вестник КУЛТУРА (кавичките ги избягвам за това заглавие, да прощава Рада Госпожина), но и точното свързване чрез много хиляди разпръснати ЛИНКОВЕ из статии и дисертации из четящия свят. Не как да е, а ТОЧНО до запетайката, инак губи смисъл. Работещи линкове.

Ако КОМУНИТАС срине, съсипе съгражданото дотук интелектуално Здание и го сведе до прашния библиотекарски рафт накрай света, то като дойде ВИДОВДЕН - право в Геената Огнена. На Мавзолея ще се отбиваме да си кажем проклятието и допринесем камък в нарастващата ГРАМАДА!
1 - 14.01.2018 08:52

Възмутително
От: Искра Баева
Цинично и възмутително е твърдението, че в. Култура продължава съществуването си макар и под друга форма. Вестникът не е заглавието, а хората, които го списват, и авторите, които привличат. Това е наказателно спиране на вестника. Не вярвам Порталът Култура да е печеливш, става дума за перфидна политическа цензура.
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”