Български  |  English

28 броя

остават до края.

още от автора


1 - 14.01.2018 16:37

Работещи ЛИНКОВЕ към изграденото!
От: Глас от залата
Към КОМУНИТАС дължа признателност за многогодишното осигуряване на трибуна за надпартийна журналистика, компетентна не само по Изкуства и Изкуственост, но и по цялата ни Цивилизация, доколкото ... Озадачен съм, че съм Глас (в Пустиня) единичен, че няма многогласна хорова възхвала.

Още по-плашещото обаче е:

Администрацията на КОМУНИТАС да осигури не само цялостното запазване он-лайн на многогодишните изрядно индексирани Архиви, вкл. коментари, вкл. индекс Автори на вестник КУЛТУРА (кавичките ги избягвам за това заглавие, да прощава Рада Госпожина), но и точното свързване чрез много хиляди разпръснати ЛИНКОВЕ из статии и дисертации из четящия свят. Не как да е, а ТОЧНО до запетайката, инак губи смисъл. Работещи линкове.

Ако КОМУНИТАС срине, съсипе съгражданото дотук интелектуално Здание и го сведе до прашния библиотекарски рафт накрай света, то като дойде ВИДОВДЕН - право в Геената Огнена. На Мавзолея ще се отбиваме да си кажем проклятието и допринесем камък в нарастващата ГРАМАДА!
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”