Български  |  English

Русофили и русофоби

 
На 11 март няколко сайта, сред които „Блиц“, „Офнюз“, „Клуб Z“, „Гласове“, съобщават за интервю на българския президент Румен Радев пред журналиста Михаил Гусман от предаването „Формула власти“ на руската телевизия „Россия 24“. Михаил Гусман, освен водещ на това предаване, е и зам.-генерален директор на агенция ТАСС.
На сайта на българското президентство стои интервю на ТАСС с Румен Радев, като под линия виждаме уточнението: Интервю на Михаил Гусман. Интервюто е излъчено на 11 март в предаването "Формула власти" в телевизия "Россия 24". Но в предаването не е излъчено това интервю.
Действително, части от интервюто са взети, но са интерпретирани в коментари на водещия и са съпътствани от допълнителни кадри. Въпроси на Михаил Гусман от интервюто са заменени с разказ за българската история.
Видеоклипът с предаването „Формула власти“ (до 11 март все още нито една българска телевизия не го е показала, а само някои сайтове са го прикачили) създава различен контекст, в който са използвани фрагменти от казаното от българския президент. Интервюто, според „Оffnews”, е дадено на 1 март, а според „Блиц” – на 3 март.
Българският президент Румен Радев казва: „Да не забравяме все пак, че България даде писменост на славянските народи.“ Радев говори за приноса на Лихачов, обаче Гусман друго чува. Думите на Радев са потопени в коментара на водещия, който разказва, че българите Кирил и Методий са създали славянската азбука. „Россия 24“ казва, че са превели за кратък срок свещеното писание и богослужебни книги. На 8-ата минута от предаването на Михаил Гусин научаваме, че за пет века османско иго чистотата на българския език се загубва и в края на XIX век българите са приели за основа на своята писменост нашата руска гражданска азбука, също кирилица, въведена от Петър I.
В публикуваното интервю на сайта на президентството подобен коментар не съществува. Говорят си за руски туристи и български овошки, и за газ, разбира се.
Защо нито една българска медия не забелязва как Гусман коментира българската история? И защо българското президентство не задава въпроси как и защо така е интерпретирано интервюто на президента?
Телевизия „Россия 24“ излъчва интервюто, записано преди 4 март, на 11 март. Междувременно, след 4 март руската патриаршия публикува в интернет страницата си видео, в което руският патриарх Кирил се обръща към българския президент Румен Радев по време на среща в президентството с упрек, че му е тежко да слуша (…) всичките тези позовавания на участието на други страни в освобождението на България. Нито полският сейм, нито литовският са вземали решение за започване на война срещу Османска Турция. Надявам се, че средствата за масова информация, които са тук, ще чуят и ще предадат на хората разочарованието на руския патриарх от неправилната историческа интерпретация на събитията, свързани с освобождението на България. А всъщност, кои български медии са били поканени на тази среща и имат запис от нея? Нито една телевизия или каквато и да е медия до 4 март не споменава за подобна среща. Патриарх Кирил се обърна в специално послание чрез българските журналисти на летище София на 4 март при отпътуването си и тогава за първи път разбрахме за упрека му. След като руската патриаршия публикува на страницата си видеозаписа, българското президентство оповести отговора на Румен Радев, който бил отрязан. Ние сме за историческата истина, г-н президент. Ние тази историческа истина сме я извоювали с кръвта си. Така отекнаха думите на патриарха на Русия, а не на президента ни.
Изборът на българския президент да говори пред определени чужди медии много напомня медийната избирателност на един друг политик – министър-председателя Симеон Сакскобургготски. Той предпочиташе да дава интервюта пред чужди медии, а след това да ги обяснява пред местните. Например, през 2002 г. Сакскобургготски заяви пред италиански медии: ...предишните правителства обърнаха гръб на Русия, може би вярвайки, че така печелят заслуги пред Вашингтон. Сега президентът Радев обърна внимание, че еврофилията не бива да означава русофобство. Социологът Андрей Райчев в „Панорама“ осъди дипломацията на президента Росен Плевнелиев заради това, че на Шипка не е канен руският посланик. Така Райчев си обяснява скандала, който руският патриарх Кирил превърна в сериал, подавайки размислите си на дози през различни канали. Водещият Бойко Василев попита дали щеше по същия начин да отзвучи скандалът, ако това беше направил някой от Германия, Франция… Последва и вътрешнополитически скандал с изявлението на вицепремиера Валери Симеонов, който обиди руския патриарх и отказа да се извини, въпреки призива на Волен Сидеров: „Извини се, бе!“.
Ето така България отбеляза 140 години от Освобождението на България от османско владичество – в обвинения и неизвинения. В това време руската държава по време на избори за президент включи и прочити на българската история.
още от автора


1 - 21.03.2018 15:52

Болгарская культурная империя
От: Янко Янев
«Трагична судьба нации Болгарской, тоже входившей в византийский сверхнарод и предназначавшейся к огромному будущему – к первенствованию, духовному и культурному, в восточнохристианском мире. Уицраор Турции навсегда лишил болгарскую нацию подобных перспектив, изуродовав и как бы укоротив её духовные крылья. Теперь она начинают входить в состав сверхнарода Российского» (Даниил Андреев). Однако уже существует огромный «сверхнарод», возникший во времена Кирилла и Мефодия и ныне занимающий огромную территорию Евразии, который ежедневно использует староболгарский язык, причем в самых высших, духовных областях человеческой жизни. Кто должен нести ответственность за этот сверхнарод? Почему бы ответственность за болгарскую культурную империю не принять на себя Болгарии?
Царь Александр, освобождая Болгарию, совершил ту же ошибку, что и англичане, освобождая Грецию. Что и привело к тому, что Болгария и Греция теперь воспринимаются Европой как захолустные провинции, а не её культурное начало, каким они были изначально. И Александру, и англичанам нужно было вместо местных, новогреческого и новоболгарского говоров, продуктов многовековой культурной изоляции, заставить освобожденные территории принять в качестве государственных древнегреческий и древнеболгарские языки. Так было сделано позже в Израиле, который отказался от идиша и принял иврит. И Ватикан, благодаря сохранённой латыни, является культурной империей, а не маргинальной итальянской институцией. В Греции со времен освобождения постоянно возникают дискуссии о возвращении к древнегреческому языку. Почему бы аналогичным дискуссиям не возникнуть в Болгарии? В отличие от древнегреческого, староболгарский - это живой язык, он является высоким вариантом современного литературного русского языка.
Я, бессарабский болгарин, использую русский язык, так как он не менее болгарский, чем новоболгарский език. Благодаря диглоссии в русском параллельно существуют два языка, староболгарский, отвечающий за «высокий штиль», как говорил Ломоносов, и просторечный, отвечающий за «штиль низкий».
Выражение «устами младенца глаголет истина» это староболгарский.
Не только мне, но многим болгарам в диаспоре гораздо больше, чем ностальгия по этничности, интересна болгарская культурная имперскость. Мне кажется, что вместо того, чтобы чувствовать себя жертвой - погибшей девочкой в платоновском «Котловане», лучше стремиться к возведению над ним имперского колосса. То что многими воспринимается как «имперская спесь» - это просто другая повестка дня. Вместо того чтобы постоянно изобретать велосипед, как делает этническое государство, можно запускать в космос имперскую «Теслу». Болгарам не нужно постоянно биться между российскими и немецкими политическими маргиналиями. Простой шаг - объявление церковнославянского языка государственным языком Болгарии, моментально сделал бы её центром огромной культурной империи от Средиземноморья до Тихого океана. У такой болгарской империи возникла бы другая, не этническая, а имперская ответственность, за все, от древнего Булгара, культуры, в которых живут и которые развивают староболгарские язык и духовность. Так сделал Израиль, объявив древнееврейский государственным и объединив еврейскую полиэтничность от Эфиопии до Канады. Параллельно любя свой идиш с Шолом-Алейхемом, как болгары новоболгарский с Вазовым и Ботевым. Набоков страшно радовался, что Гоголь не остался малороссийским письменником, а, перейдя на имперские язык и темы, стал общечеловеческим гением. 

Первым шагом могло бы стать создание наднациональной академии церковнославянского языка, подобной, к примеру, наднациональным академиям лузофонного или франкофонного мира. Объявление церковнославянского языка государственным языком Болгарии будет рассматриваться образованной Россией как перехват имперской инициативы. Она уже рассматривает древних болгар как своих духовных отцов, а освобождение Болгарии как освобождение своей духовной родины, сердце которой, Протоболгария, территориально находится в сердце России. Как римляне тянут свои корни к Трое, так и Россия, Третий Рим, тянется к древней Болгарии, которую она считает однокровной Второму Риму. Вот почему Д. Андреев писал о предназначении Болгарии к первенству в восточнохристианском мире. Немаловажна и тоска по православному царю, который сейчас один в мире - многие русские говорят о желании стать его подданными. Безусловно я считаю, что хотя бы попытка дискуссии о болгарской культурной империи была бы очень полезна для болгарского самосознания. О болгарской ноосфере, занимающей половину Евразии.

Добавлю ещё об имперской силе староболгарского языка. Курьёз - 80 процентов гимна Советского Союза написано на староболгарском! Но серьёзно - если в обычных этнических языках, для достижения такой силы, необходим особый поэтический гений, то церковнославянскому слову самому по себе, имманентно, присуща особая сила, настолько властная, что, как и по-латыни, на нем можно заниматься экзорцизмом. Это метафизическая властная сила империи болгарского духа.
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”