Български  |  English

Георги Каприев в белгийско издателство

 

Georgi Kapriev, Lateinische Rivalen in Konstantinopel: Anselm von Havelberg und Hugo Eterianus (= Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales – Bibliotheca 15), Leuven: Peeters 2018, SS. 313.
Това е пълното заглавие на книгата на Георги Каприев, излязла в началото на март в Белгия, в академичното издателство „Петерс” на немски. Приблизителният му превод е: „Латински смутители в Константинопол: Анселм Хавелбергски и Уго Етериано“.
На четвърта корица книгата е описана така: Студията представя двата най-важни философско-богословски сблъсъка през XII век в Константинопол: дебатите на Анселм Хавелбергски (1095/99-1158) и Уго Етериано (ок. 1120-1182). Посредством анализ на иманентните основания на спорещите, на съответните традиции и действащи културни модели, се установяват точките на съгласие и дистанциране, както и ускоряването на процесите на взаимно отчуждаване през втората половина на XII век. Изследва се и интелектуалната източно-западна мрежа през тази епоха: много по-плътна и интензивна, отколкото се предполага.
Цената на книгата е 84 евро.
К


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”