Български  |  English

Издание с изключителна стойност

Thyepoleo

Глаголът Thyepoleo означава извършвам "обред по предписание", сиреч, обред по познатите правила на посветителното тайнство, пише Александър Фол в труда си "Химните на Орфей", който той нарича "извороведски опит". Всъщност думата се среща в "Държавата" на Платон в пасажа за книгите, написани от Музей и Орфей. Идеята за някакъв тип звуков аналог, звуков образ на химните, очевидно е стояла в съзнанието на големия учен, защото, след като чува музика на композитора Георги Арнаудов, той се свързва с него с предложение да се запознае с текстовете на 87-те "Химна на Орфей", които той публикува в своята книга, основавайки се на изследването на G. Quandt в изданието му от 1955 г. Започва един уникален процес на търсене на музиката в ритъма, агогиката, смисъла и връзките в словото. Близо четири години работа в тази насока сякаш затваря някакъв кръг, в който "новият поглед към божественото познание в орфическите химни" (Александър Фол) вече звучи с музиката на Георги Арнаудов. Това е музиката, която композиторът "е чул" в процеса на тълкуване на текста, на търсене на опорните точки в него, на смислова адаптация и интерпретация. Арнаудов пише музика върху девет от всичките химни, като "форматира" този своеобразен мистериален цикъл чрез "Молитвата към всички богове", която "действа" като начална, продължаваща и финална. Музикалният образ на тези химни е записан с помощта на четирима певци (Таня Казанджиева, Димитър Дърлев, Милен Иванов и Марко Чобанов), двама изпълнители на духови инструменти - свирки-разновидности на авлоса (Мила Павлова и Ясен Енчев), ударни (Стоян Павлов и Снежина Христова) и струнни (Мария Тутурилова). Ансамбълът се дирижира от Теодора Павлович.

Това е съвсем накратко фактологията около създаването на този компактдиск. Сега пред нас е музикалният резултат, творбата, която ни предлага една идея за съвкуплението между интуицията и познанието. В "чуването" на текста се е изявил целият огромен талант на композитора; вярно, че за него метафизичното никога не е било нещо чуждо; че творчеството му е най-автентичният свидетел, че Арнаудов предпочита да "лови и да показва звуци и тишини"; ние сме в тях, но чуването не е дадено на всеки, то е "като екстатизма на Аполон, който е привилегия на избраните, на тези, които имат право на това по рождение." (Александър Фол). И в отношението си към текстовете на химните Арнаудов се е вслушал не само в текста, но и в характера и силата на мистериалния акт, който представя... Всъщност може би той е тръгнал към Орфическите мистериални ритуали, тъкмо спазвайки основното, което те изискват - законите на тайнството и подчиняването на идеята за ритуалното. Може би именно затова атмосферата, която се създава при слушането на химните, най-напред идва и с усещането за старина, за истинност - поне за далечностоящите от тази материя. В случая преценката визира единствено прослушването на готовия "продукт", на този "нов поглед към божественото познание в орфическите химни." И ми се струва, че въздействието е толкова силно, че лично за мен въпросът за тяхната автентичност напълно отпада. Тъй като научното познание се е трансформирало в художествен факт. Забележителна е и литературната интерпретация на Александър Фол на химните в компактдиска. А това са: "Химн N 6 към Протогон", "Химн N 8 към Хелиос", "Химн N 27 към Майката на боговете", "Химн N 30 към Дионис", "Химн N 44 към Семела", "Химн N 48 към Сабазий", Химн N 49 към Хипта", "Химн N 54 към Силена Сатир" и "Химн N 58 към Ерос". Преводът на английски е великолепен - дело е на Любов Щилянова. А в музиката си Арнаудов борави естествено с малки диапазони, с едно много внимателно отношение към ритъма (тук текстът най-вече е "диктувал")... Подборът на инструментариума - свирките и ударните, както и звученето на общия ансамбъл заедно с певците, е направено отвъд границите на точния професионален жест. Приключението, от една страна, е завършило, но може би отсега то ще започва тепърва да отзвучава. Мисля си, че този образ на орфическите мистериални ритуали ще се открива и преоткрива многократно. И ценителите винаги ще имат своята важна причина да се връщат към него.
още от автора


 
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”