Клетвена Декларация на редакторите на вестник "Култура"

 Пълния текст можете да прочетете в pdf на стр. 1 на броя