Мая Плисецка: Чувствам се добре само на сцената

стр. 8