Всички сме грешни, господин Знеполски

В темата "Последната зима на нашето недоволство"

Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на броя, стр. 4