Писмо на Хорст Щайнмец до Жерминал Чивиков

Скъпи Жерминал,

Нека най-после ти благодаря за двете книги, които получих миналата седмица. Хайнер Линк с неговата ‛Госпожица Урсула‛ не ме впечатли особено, макар че се чете забавно.

Съвсем друга работа е твоята книга за процеса Милошевич. Изчетох я за два дни, първо с изумление, после с растяща уплаха и накрая с голямо възмущение, което полека премина в някакво чувство на дълбока потиснатост.

Смятам тази книга за извънредно важна. Трябва да си призная, че и аз се числя към жертвите на всеобщите предубеждения спрямо Милошевич. А гневът ми е голям и поради обстоятелството, че редовно гледам новините, чета вестници, следя политическите предавания и следователно смятах, че донякъде съм в течение на нещата. И ето че май представа съм си нямал. И както са ме мамили медиите, така ме е измамил и трибуналът в Хага. Измамен съм в този смисъл, че действията му по най-скандален начин подриват това, в което вярваме и което отстояваме: правова държавност, почтеност, честност. Чувството ми на потиснатост произтича от обстоятелството, че нещата, подобни на тези в Хага, се множат. Процесът срещу Саддам Хюсеин май не беше нещо по-добро; мисля си и за Гуантанамо, за тайните полети на ЦРУ, за все новите закони на господин Буш, които присъдите на американски съдилища за пореден път обявяват за нищожни. Та нали не става дума за това, виновен ли е, невинен ли е Милошевич или Саддам (макар това естествено да е важен въпрос), и дали на остров Куба действително да държат опасни терористи или не. Става дума за начина, по който се разправяме с тях. А този начин е от такова естество, че нанася непоправими щети на моралната и юридическа цялост на нашите западни демокрации, на която така обичаме да се позоваваме.

Ето защо книгата ти навява тъга, ала тя си остава една много нужна книга. Убедителността й се дължи не само на имплицитно и експлицитно изразените в нея тези и заключения, но преди всичко на нейната детайлност, на изобилието от имена и, ако щеш, на неизбежното повтаряне на едни и същи инциденти.

Иска ми се тази книга да има успех. Макар че се съмнявам. Защото за този успех трябва да допринесат онези, които досега бяха в услуга на този безславен съд.

Ще ми се, при възможност, да узная или видя какви реакции е предизвикала книгата.

Сърдечно твой

Хорст