Рошави вселени

 
“Центурия. Сто малки романа река”, Джорджо Манганели. Превод от италиански Нева Мичева. Издателство Жанет-45, цена 12 лв.
 
„Центурия” не е точно книга. По-скоро е своенравна малка планета, която шеметно се върти около себе си в опит да се обгледа и опознае. Ако попаднете в нея, имайте едно наум: физичните закони сработват другояче тук. Вместо на земното, ще сте подвластни на човешкото притегляне. Тежест имат не телата, а умовете. Основната мерна единица е господин - един господин=безброй случки/минута. Освен това, в „Центурия” всяка същина се открива чрез сащисване, а вместо с прозявка, се заспива с въобразявка.
Планетата на Манганели е цяла обрасла в сепвания и внезапности. Всяка от стоте истории мимоходом ви загръща в безопасна обичайност и маловажност, само за да ви запокити после с все сила в изумление. Обитателите на тези “романи в миниатюра” са не по-малко удивляващи - наемател на комета, бебе-сфера, обожател на чакането, човек-точност, гипсов господин… Всеки от тях - рошава вселена, която се лута из мъглявините на живеенето и току прозре нещо, то вземе, че се стопи безследно в мрака.
Дълбинна и спонтанна едновременно, в някакъв смисъл „Центурия” е посестрима на поезията. Отломки от историите биха могли дълго да облетяват мислите ви под формата на отделни реещи се стихове: “грохот на вълни, който може да е колкото началото, толкова и краят на морска буря” или пък “тялото й обраства с обяснителни бележки за нейния живот”. От книгите, които с всепоглъщащо наслаждение човек може да чете дори само заради езика им - описващ неподозирани траектории на абстрактното, оставайки тленен, отчетлив, островръх.
Ако ще пътувате из „Центурия”, вземете си две неща: гребен, защото перчемът ви често ще се наелектризира от мисловните нива, и писалка, тъй като едва ли ще се сдържите да не инкрустирате някой хвърчащ лист с манганелиев елемент като този: “смятам, че елементът на маловажност е необходим при търсенето на всяко нещо, което си заслужава да бъде обичано”. А, и да не пропусна, не тръгвайте за „Центурия” със сложни житейски проблеми наум - и без това всеки възможен е вече там. Разлаян и укротен.