Петър-Емил Митев

 

Преходът. Политологически ракурси
 
ИК „Изток-Запад”
 
Цена 24 лв.