Лудвиг Бинсвангер, Мишел Фуко

 

Сън и екзистенция
 
Превод Светлана Събева, Антоанета Колева
 
ИК „Критика и хуманизъм”
Цена 18 лв.