Ян Кот

 

Шекспир – нашият съвременник
 
Превод Аглика Маркова
 
ИК „Бард”
Цена 25 лв.