Тома Пикети

 

Капиталът ХХI век
 
Превод от френски Симеон Ангелов
Издателство „Изток-Запад”
Цена 45 лв.