Кирил Патриарх Български

 

Дневници
 
Съставители Живко Лефтеров, Момчил Методиев
Издателство на НБУ
Цена 29 лв.