Трудният разказ

 

Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото
 
Съставители
Александър Кьосев, Даниела Колева
 
Институт за изследване на близкото минало
ИК Ciela
Цена 16 лв.