Пет портрета

 
8 март – 4 април 2018
Национална галерия – Двореца
 
Фестивал Фотофабрика
София 2018