Награда Ришард Капушчински
за Благовеста Лингорска

 
Преводаческата награда „Ришард Капушчински”, връчвана за високи заслуги за превода и популяризирането на неговото творчество на чужд език, тази година получиха голямата българска преводачка Благовеста Лингорска и шведският преводач Андреас Бодегард.
В превод на Лингорска до този момент у нас са публикувани някои от най-важните книги на „репортера на века”: „Императорът / Шахиншахът“, „Империята“, „Лапидарии“ (I–VI), „Избрано: Футболната война. Още един ден живот. Абанос“, „Дневникът на репортера / Стремителният ход на историята. Записки на ХХ и ХХI век / Другият“. Под печат е „Писането. С Ришард Капушчински разговаря Марек Милер“.
През 2016 г. Благовеста Лингорска получи Специалната награда на Съюза на преводачите в България за изключително високи постижения за превода от полски език на „Автопортрет на репортера / Стремителният ход на историята. Записки за ХХ и ХХІ век / Другият“ от Ришард Капушчински, както и за цялостното представяне на полския репортер, публицист и мислител на български.
К