Българска живопис
от първата половина на XX век –
избрано от частни колекции

 

Изложба, организирана от Съюза на колекционерите в България
 
Шипка 6
1 март - 1 април.