Васил Рокоманов

 

История на сценографията
 
Издание на Националната художествена академия
София, 2017