Стоян Цанев

 

Проект Българските художници днес

Стоян Цанев

27 март - 29 април 2018

Куратор Елица Терзиева

Национална галерия, квадрат 500