Умберто Еко

 
Средновековното мислене
 
Превод от италиански Ина Кирякова
Превод от латински Цочо Бояджиев
 
ИК „Изток-Запад”
Цена 99 лв.