Проф. Тодор Кръстев с наградата Комеч

 
Проф. арх. Тодор Кръстев е тазгодишният лауреат на най-престижната руска международна награда в областта на опазването на културното наследство. Тя му бе връчена на 19 април. Наградата, основана от научноизследователски институти, университети и граждански сдружения на „градозащитници“, носи името на Алексей Комéч (1936-2007), изследовател с международна репутация на древноруската и византийската архитектура, обединяваща личност за пазителите на културното наследство в Русия.
Тя е присъдена на проф. Кръстев като световно известен специалист в областта на опазването на културното наследство, най-опитен, авторитетен и търсещ експерт на ИКОМОС за Русия, заради неговата обществено значима гражданска позиция за защитата и опазването на културното наследство на Русия. В мотивите си журито изтъква неговото многогодишно самоотвержено служене на делото по изучаване и защита на паметниците, осигуряване на международна подкрепа за опазването и устойчивото развитие на най-значимите обекти на културното наследство на Русия, издигане на техния престиж в очите на международната общност и руските власти, както и присъщата му обективност, висока научна добросъвестност, съвременен комплексен подход към наследството и дълбоко разбиране за ценността и уникалната специфика на руското наследство. Посочва се приносът на проф. Т. Кръстев за опазването на Световното наследство в Санкт Петербург, Московския Кремъл и Новодевичия манастир, Ферапонтовия манастир, Соловецкия архипелаг, Ярославл, Астраханския Кремъл.
На дългогодишния ни автор проф. д-р. Тодор Кръстев, честито!
К