Призоваване на човека

 

Яна Лозева. Ела при мен".Фотография. Галерияза съвременно изкуство "УниКредит Студио". 25 април – 19 май 2018. Фестивал Фотофабрика
Познавам фотографията на Яна Лозева от повече от десетилетие. Тя е пресечна точка преди всичко на приемане и утвърждаване на елементи от човешкото, изпаднали в немилост. Приемане, утвърждаване и възхищение от невинността на лицето, плътта и пълноценността им. Озареността на погледа е видима, даже когато очите са затворени или фокусът е върху тила, който сякаш те гледа фокусирано или премрежено – като парадоксалните образи на Магрит. Образите на „нейните“ хора не гледат на човешкото като на стока, клиенти или жертви. Апаратът й не е лешояд. В него има усет за достойнство. „Нейните“ хора остават „свои“. Не са илюстрация на идея или концепция. „Ела при мен“ е зов за епифания. Призив за разкриване на уязвимостта, страстта, силата, умората и надеждата в близки или случайни, но естествени човешки същества. От фотографиите си личи, че процесът дарява на Лозева свят. Пространство, в което нахвърляният хляб по земята може да се превърне в градина с цъфтящи по асфалта цветя.