Иван Еленков

 

Орбити на социалистическото всекидневие
Политики и последици на организационния обхват на масите, отнемането на собствеността, формиране на непосредственото обкръжение и корупцията в Народна република България
 
Институт за изследване на близкото минало
ИК „Сиела”
Цена 17 лв.