Никола Георгиев

 

Литературни похождения
Автори, творби, анализи
Избрано, том 2
 
ИК „Изток-Запад”
Цена 33 лв.