Владимир Михайлов на 75

 

Професор д-р Владимир Михайлов навърши 75 години.

Той е първият телевизионен критик в България. Във вестник „Народна култура” водеше (също за първи път) седмичната рубрика за телевизия.
Владимир Михайлов беше член на редакционния екип до началото на 90-те години, когато се посвети на изграждането на Нов български университет. Там той създаде и дълги години ръководи департамента „Масови комуникации”, преподаваше медиазнание, беше любимец на студентите си и изгради няколко поколения журналисти и PR специалисти.
Да си жив и здрав, Владо!
Култура