Магическият реализъм: литература vs. политика

...