Българското рождество

 Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на броя, стр. 1. и 6.