Centesimus annus

Точно преди 100 години Лъв XIII заклейми комунистическите идеи в прочутата Rerum novarum, като със смайваща точност предвиди опасните последици, които може да има новата идеология.

Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на броя, стр. 1