Награди по време на криза

Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на броя, стр. 6