Игра на история

В мартенския брой на френското литературно списание "Диграф" бе поместен текстът на Едуард Лимонов "Les crimes contre l'histoire", който публикуваме тук под заглавието "Ларус и Робер". Обърнахме се към историци и общественици с молба да отговорят на следните въпроси:

1. Вярно ли е според вас изнесеното в текста на Едуард Лимонов?

2. Професионални фалшификатори ли са историците?

3. Има ли в историята на България неудобни исторически факти, които се крият? (Например поведението на окупационните войски в Тракия и Македония през 1943-1944 г.?)

4. "Краят на историята", обявен от Франсис Фукояма, край ли е на фалшификациите на историята?

5. Може ли да бъде написана история на Балканите, обща за всички страни на полуострова? Ако да, кога?

(От поканените единствено историкът Димитър Луджев не успя да вземе участие в анкетата, явно възпрепятстван от заместник-председателя на Министерския съвет Димитър Луджев)

Антонина Желязкова: Сред галопа

Христофор Тзавела: Първо да изживеем страха

Драгомир Драганов: Краят им е близък

 

Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на броя, стр. 4. и 5.