Фикции и истини

Като дата на откриването на Америка следва да се сочи не 1497, година на непотвърдено патешествие, а 1503, когато е публикувано първото писмо на Америго Веспучи под показателния наслов "Нов свят". Заслугата на Америго е не в това, че първи е стъпил на американска земя, а че първи го е осъзнал. Тоест откритието е духовно, а не физическо.

Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на броя, стр. 3