Филми, които вероятно ще бъдат снимани през годината у нас

Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на броя, стр. 6