Героическото порно

Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на броя, стр. 4. и 5.