Декларациятя и нейното приложение / обкръжение

 Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на броя, стр. 2