Авангардът, явление на думите

 Пълния текст може да прочетете в .pdf файла на броя, стр. 8