Задължението да бъдеш свидетел – разговор с Борислав Скочев

 с.1