За европейската идея – разговор с Роберт Менасе

 с.1